HSV De Ruisvoorn

Welkom  

Dit is de site van hengelsportvereniging De Ruisvoorn.
Op deze website is tevens informatie te vinden over hengelsportvereniging De Samenwerking.

De Samenwerking geeft o.a. de visvergunningen uit voor de viswateren in Krimpen aan den IJssel (met uitzondering van het recreatiegebied rondom het EZH-station ten noorden van de N210). Verder organiseert de Samenwerking verschillende niet vereniging gebonden wedstrijden waaronder de koningsdagwedstrijd.

De vergunning.
Een vergunning voor de viswateren van Krimpen aan den IJssel zijn te verkrijgen in de dierenspeciaalzaak "Ons Schuurtje".
De vergunning is te verkrijgen in 3 categorieën, namelijk: A. Witvis, B Witvis, Snoek, Karper en C Witvis voor 65+ minder validen en kinderen t/m 14 jaar.

A. Maximaal 1 hengel voorzien van één enkelvoudige haak, beaast met: brood, aardappel, slachtproducten, zeepier, zager, mossel, worm, maden of een nabootsing ervan.
B. Maximaal 2 hengels, al dan niet voorzien van een opwindmechanisme en lijn of snoer met ten hoogste drie één-, twee- of drietandige haken.

Gesloten tijd aassoorten.
In het tijdvak van 1 april t/m de laatste zaterdag van mei is het verboden te vissen met slachtproducten, dode vis, stukjes vis (ongeacht hoe groot), alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.

Verbod levend aas.
Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verbiedt per 21 augustus 1998 het gebruik van levende vissen als aas in de kust- en binnenwateren. Het vissen met gewervelde dieren zoals: zoogdieren, amfibieën en vogels vallen ook onder dit verbod.

Vispas.
Naast deze vergunning heeft u GEEN vispas nodig om te mogen vissen in de wateren van Krimpen aan den IJssel.

Nachtvissen.
In de periode van 1 juni t/m 31 augustus mag men ook 's nachts vissen. De rest van het jaar is het NIET toegestaan om te vissen tussen twee uur NA zonsondergang en één uut VOOR zonsopkomst.


De voorzitter van de Samenwerking,
Dhr. H. Braanker
+31 6 12887797

De voorzitter van De Ruisvoorn,
Dhr. W. Verschoor
+31 6 12194668